EU tullee aloittamaan kuukauden sisällä tutkimukset formula ykkösten hallinnon laillisuudesta keskeisenä kohteen lajin strategiaryhmä. Asiasta kertoo toimittaja-selostaja James Allen blogissaan.

EU:n väliintulosta on ollut pelkoa jo pidempään, sillä strategiaryhmä, johon suuret tallit kuuluvat pysyvinä jäseninä, mutta johon pienille talleille on vain yksi vaihtuva paikka, on saanut kartellisyytöksiä.

Tähän mennessä EU:n kilpailuviranomaiset eivät ole tutkimuksiin ryhtyneet, sillä kukaan ei ole tehnyt muodollista valitusta. Nyt jotkut pienet tallit ovat siihen ryhtymässä kokien tulevansa syrjityiksi lajin palkitsemisjärjestelmässä sekä sääntöjen laadinnassa.

Blogin mukaan kyseessä ei ole enää pelkkä uhkaus, vaan valitus EU:lle on nyt ”pysäyttämätön”.