Tietosuoja

Me SuomiF1.comissa arvostamme palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä ja pyrimme tarjoamaan heille turvallisen ja varman käyttökokemuksen.

Pyrimme ymmärtämään palveluidemme käyttäjien tarpeita ja luomaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Sen vuoksi keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja lukuisista eri lähteistä, muun muassa heidän käyttäytymisestään eri verkkopalveluissamme ja mediasisällöissämme. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen niin palveluidemme käyttäjille kuin mainostaja-asiakkaillemme.

Tässä yhteenvedossa kerrotaan tarkemmin, miten SuomiF1.com kerää ja käyttää erilaisia tietoja. Käyttäjä hyväksyy tässä kuvatun tietojen käsittelyn, mikäli käyttäjä on painanut SuomiF1.com-sivulle tultaessaan “Hyväksyn evästeet” -kohtaa tietosuojailmoituksessa. Erilaisten sovellusten käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin käytetyn ohjelmiston käyttöön liittyviä palveluntarjoajan (esimerkiksi Apple, Google, Microsoft) ehtoja.

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Maltalla voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Jäljempänä kuvatulla tavalla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

Käsittelemme henkilötietoja tässä yhteenvedossa ja kunkin palvelun rekisteriselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista kullekin henkilörekisterille määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietoja muun muassa palveluiden toteuttamiseksi, sekä parantaaksemme käyttäjien palvelukokemusta, eli muun muassa tuotteiden ja asiakaspalvelun personoimiseksi (esimerkiksi käyttäjälle suositellut uutissisällöt ja henkilökohtaiset tarjoukset) ja digitaalisen mainonnan kohdentamiseksi. Lisäksi käsittelemme tietoja resurssien analysoimiseksi, ongelmien korjaamiseksi, petosten estämiseksi ja tuotekehityksen tueksi.

Kaikki toimintamme ei edellytä tiedon käsittelyä henkilön tunnistavassa muodossa. Mikäli tunnistettavuus ei jossain tilanteessa ole tarpeen, tietoja voidaan esimerkiksi tuotekehityksessä käsitellä muun muassa koostetusti tai anonyymissä muodossa.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden sekä käyttäjän päätelaitteen sijainnin hyödyntäminen

SuomiF1.comin verkkosivuilla voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja jonka avulla digitaalinen palvelu voi muun muassa käyttäjän näin halutessa tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää SuomiF1.com-sivustoa (esimerkiksi vierailun kesto ja ajoittuminen, sekä minkä hakulauseiden, -sanojen ja hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

Käytämme evästeillä ja muilla tekniikoilla kerättyä, niin sanottua havainnoitua tietoa muun muassa kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä. Autamme mainostajiamme kohdentamaan SuomiF1.comissa näkyvää mainosta sellaisille käyttäjille, jotka ovat esimerkiksi vierailleet mainostajamme verkkokaupassa ja katsoneet tiettyä tuotetta. Vastaavalla tavalla SuomiF1.comin mainoksia voidaan kohdentaa kolmansien osapuolten, kuten Googlen, palveluissa SuomiF1.comin ulkopuolella sillä perusteella, että käyttäjä on vieraillut palvelussamme.

Kolmannet osapuolet (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) voivat kerätä käyttäytymistietoja SuomiF1.comissa tapahtuvista vierailuista. Mekin voimme hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. Emme kuitenkaan valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä. Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Digipalveluissamme voi olla käytössä niin sanottuja yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Käyttäytymistietojen keräämisessä ja käyttämisessä SuomiF1.com on sitoutunut noudattamaan IAB Europen selainkäyttäytymiseen perustuvan verkkomainonnan kohdentamisen itsesääntelyohjelmaa. Lisätietoja itsesääntelyohjelmasta löydät IAB:n internet-sivuilta.

Käyttäytymistietojen lisäksi SuomiF1.com saattaa kerätä tietoa käyttäjän päätelaitteen sijainnista. Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen sääennusteen tai sisällön näyttämiseksi taikka kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien geo- ja verkkopaikannusmenetelmien avulla. Sijaintitietoja kerätään pääasiallisesti silloin, kun käyttäjä käyttää sovellusta. Jotkin sovellukset saattavat paikantaa käyttäjän päätelaitteen myös silloin, kun käyttäjä ei käytä sovellusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita jatkuvaa sijainnin tarkkailua, vaan SuomiF1.com tallentaa ainoastaan tiedon käyttäjän vierailuista tietyissä ennalta määritellyissä paikoissa. Sijaintiin liittyvistä käytännöistä on informoitu erikseen palveluiden rekisteriselosteissa ja/tai sijaintiperusteisten palveluiden käyttöönoton yhteydessä.

Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet

Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Evästettä vastaavan mobiilitunnisteen voi nollata päätelaitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet tai mobiilitunnisteen säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. On syytä huomioida, että evästeiden poistaminen tai estäminen ei estä mainonnan näyttämistä SuomiF1.comin digipalveluissa, ja se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä palveluiden käytössä tai niiden toimimattomuuden. Evästeiden poistaminen tai estäminen on aina selainkohtainen.

Käyttäjä voi estää käyttäytymistiedon keräämisen SuomiF1.comin käyttämien järjestelmien osalta alla olevien linkkien kautta:

Google Analytics

Googlen mainosasetukset

Muiden SuomiF1.comin käyttämien järjestelmien (kuten Adform) ja muiden kolmansien osapuolten tekemään kohdentamiseen voi vaikuttaa IAB Europen itsesääntelymallin puitteissa täällä.

Käyttäjän tulee huomioida, että edellä listattujen linkkien kautta tehdyt estot perustuvat evästeisiin ja päättyvät, mikäli käyttäjä poistaa kaikki selaimensa evästeet.

Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen mobiililaitteen sijaintitietojen käyttöön. Suostumuksen voi peruuttaa laitteen asetuksista. Mobiililaitteen asetuksista voi myös rajoittaa mainonnan kohdentamista mobiilitunnisteeseen perustuen.

Muista käyttäjän vaikutusmahdollisuuksista, kuten tietojen tarkistus- ja korjaamisoikeudesta sekä suoramarkkinointikiellon asettamisesta, on kerrottu tarkemmin palveluiden rekisteriselosteissa.

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 17.5.2018. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä SuomiF1.com-palveluun, yksityisyyden suojaan ja/tai evästekäytäntöihin liittyen pyydämme ystävällisesti lähettämään palautetta osoitteeseen [email protected].